Pozovite nas: 060 1 888 947 (od 09 do 17h)
Kontakt e-mail: zidneapoteke@gmail.com

OBEZBEDITE SVOJIM RADNICIMA USLOVE ZA BEZBEDAN RAD

Nabavite potrebnu opremu po povoljnim cenama - na vreme...

Slider

OBAVEŠTENJE!

U SARADNJI SA MEDICAL DENTAL GRUPA IZ ŠIMANOVACA OBEZBEĐUJEMO OBUKU U PRUŽANJU PRVE POMOĆI NA RADU.

Uredba Ministarstva Unutrašnjih Poslova

Uredbom (koje je izdalo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova) o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl. Glasnik RS br. 3/2011 i 37/2015).

Sadržaj kompleta za prvu pomoć

Sadržaj kompleta za prvu pomoć definisan je članom 8. Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ("Službeni glasnik RS" broj 109/2016 od 31.12.2016. godine)koji je stupio na snagu 07.januara 2017.godine

Ne zaboravite!
Obaveza svakog Poslodavca je da obezbedi zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u svim svojim radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom.

Upozorenje!
Nepostupanjem po Pravilniku i Uredbi i neposedovanjem zidnih apoteka Poslodavac rizikuje da plati visoke kazne, koje se kreću od 800 000 do 1M RSD.

OBAVEŠTENJE!

KUPOVINOM MEDICINSKIH SREDSTAVA OD NEOVLAŠĆENIH LICA IZLAŽETE SE KONTROLI NADLEŽNIH INSPEKCIJA ZBOG PRIBAVLJANJA MEDICINSKIH SREDSTAVA SUMNJIVOG KVALITETA.

ormaric

Sadržaj ormarića

Osnovni sadržaj za pružanje prve pomoći (za zidni ormarić ili prenosivu torbu):

5 kom. sterilna kompresa od gaze - pojedinačno pakovanje 10x10cm
5 kom. sterilna gaza 1/4m - pojedinačno pakovanje 80x25cm
5 kom. sterilna gaza 1/2m - pojedinačno pakovanje 80x50cm
5 kom. sterilna gaza 1m - pojedinačno pakovanje 80x100cm
5 kom. kaliko zavoj 10cmx5m
5 kom. kaliko zavoj 8cmx5m
2 kom. lepljivi flaster na koturu 2,5cmx5m
1 kutija lepljivog flastera sa jastučićem
5 kom. trougla marama veličine 100x100x140cm
5 kom. igla sigurnica
1 kom. makaze sa zaobljenim vrhom
5 pari rukavica za jednokratnu upotrebu
2 kom. pamučna vata 100gr.
1 kom. nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100ml
1 kom. specifikacija sadržaja
1 kom. uputsvo za pružanje prve pomoći

Reference

Koridori Srbije
Win Win
emmi
RTS
Argus Tours
S 010
Benni
Hissar
Essentico
Kombank arena
Aretol
Sat