060 188 91 15

zidneapoteke@gmail.com

Rezervno punjenje TS3 - Za firme do 20 zaposlenih

Bez PDV-a: 3 400,00 RSD
Popust
(Usklađen sa pravilnikom o pružanju prve pomoći,vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći Sl. Glasnik RS , br 109/2016)
Opis

dopuna do 20 1582x1494

No Internet Connection